• Single Juice 01
    juice

    Single Juice 01

    250ml

    ORANGE, CARROT, APPLE, MANGO, LEMONGRASS

WHAT'S INSIDE

Detail

Vitamin A,C, B, B9, K, Kali, beta – Carotene,

Chống oxy hóagiảm nồng độ Cholesterol , kiểm soát đường huyết giảm cân, tốt cho mắt

NUTRITIONAL GAIN

Vitamin A,C, B, B9, K, Kali, beta – Carotene,

Chống oxy hóagiảm nồng độ Cholesterol , kiểm soát đường huyết giảm cân, tốt cho mắt