• Single Juice 10
    juice

    Single Juice 10

    250ml

    ORANGE, CARROT, MANGO

WHAT'S INSIDE

Detail

Orange, Carrot, Mango

Vitamin A,C, B6,K1, Kali, Acid folic,

Giảm cholesterol, tốt cho mắt, làm sạch da, tốt hệ tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch.

NUTRITIONAL GAIN

Orange, Carrot, Mango

Vitamin A,C, B6,K1, Kali, Acid folic,

Giảm cholesterol, tốt cho mắt, làm sạch da, tốt hệ tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch.